Thí điểm tour “Khám phá Quảng Bình trong trạng thái bình thường mới”

12 tháng trước

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã cho phép Công ty Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Công ty Oxalis) tổ chức khai thác thí điểm chương trình tham quan du lịch trọn gói “Khám phá Quảng Bình trong trạng thái bình thường mới”.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Chua Me Đất thực hiện thí điểm phương án tổ chức chương trình du lịch trọn gói “Khám phá Quảng Bình trong điều kiện bình thường mới” theo quy trình khép kín, du lịch luồng xanh.

Thời gian khai thác thí điểm từ ngày 12/10/2021 – 30/6/2022, hoặc đến thời điểm tỉnh Quảng Bình, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang trạng thái bình thường mới đối với các hoạt động dịch vụ, vận tải thương mại, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Du lịch Quảng Bình bắt đầu từng bước hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa do dịch Covid-19.

Theo quy định, Công ty TNHH MTV Chua Me Đất sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của phương án khai thác, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động và quy định về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương án tổ chức được phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Du lịch phối hợp với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai việc khai thác thí điểm; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và đơn vị, địa phương liên quan giám sát việc thực hiện các nội dung của phương án tổ chức chương trình tham quan theo chức năng quản lý nhà nước; kiến nghị UBND tỉnh tạm dừng và những vấn đề liên quan để đảm bảo chương trình tham quan du lịch trọn gói của Công ty TNHH MTV Chua Me Đất phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 và mở rộng việc khai thác thí điểm chương trình tham quan du lịch trọn gói trên địa bàn tỉnh.

Giao UBND huyện Minh Hóa, UBND huyện Bố Trạch giám sát việc khai thác sản phẩm, dịch vụ du lịch trong chương trình tham quan tại địa phương theo phương án tổ chức đã được phê duyệt và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự khi thực hiện hoạt động đón khách du lịch.

Trước đó, Sở Du lịch Quảng Bình cũng đã có kế hoạch phục hồi du lịch trên địa bàn tỉnh này. Kế hoạch được chia làm hai giai đoạn: Từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12/2021 và từ 1/1/2022 đến 31/12/2023.

Giai đoạn 1 tập trung sửa chữa, nâng cấp hạ tầng du lịch, xây dựng, hoàn thiện các tour, tuyến du lịch bảo đảm an toàn trong trạng thái ”bình thường mới”. Giai đoạn 2, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát hoàn toàn, tập trung các giải pháp khôi phục hoàn toàn hoạt động kinh doanh du lịch trong điều kiện mới.

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Quảng Bình hướng tới mô hình du lịch an toàn, quan tâm vấn đề “hộ chiếu vắc xin” và tạo thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới.

“Trước mắt, tỉnh sẽ hướng đến đón khách nội địa, nội tỉnh, nhóm khách nhỏ lẻ, khách gia đình và có phương án, kế hoạch để mở cửa từng bước, từng sản phẩm du lịch nhằm đảm bảo an toàn đối với du khách”, ông Phong thông tin

Nguồn: https://tinnhanhchungkhoan.vn/thi-diem-tour-kham-pha-quang-binh-trong-trang-thai-binh-thuong-moi-post282299.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục