Nghệ An đặt mục tiêu thu hút 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025

Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu thu hút khoảng 600 dự án mới. Đáng chú ý, tỉnh này cũng vừa có quyết định phê…

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng bổ sung 130 lao động

Sáng 3/3, thông tin từ Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vừa tuyển dụng 130 lao động…